De favoriete aandelen van David Ross

<< Terugblik op de actualiteit
Star : 1521421923.2007
Stop : 1521421923.8506
Execution en 0.650 secondes