Oost west, Europa rendeert best

<< Terugblik op de actualiteit
Star : 1521421778.9873
Stop : 1521421779.5446
Execution en 0.557 secondes