Oost west, Europa rendeert best

<< Terugblik op de actualiteit
Star : 1534914229.226
Stop : 1534914230.0277
Execution en 0.802 secondes