Oost west, Europa rendeert best

<< Terugblik op de actualiteit
Star :
Stop : 1542324051.4415
Execution en 1,542,324,051.442 secondes