Oost west, Europa rendeert best

<< Terugblik op de actualiteit
Star : 1524399947.6416
Stop : 1524399948.3221
Execution en 0.681 secondes