Oost west, Europa rendeert best

<< Terugblik op de actualiteit
Star : 1531849098.8507
Stop : 1531849099.4086
Execution en 0.558 secondes