Oost west, Europa rendeert best

<< Terugblik op de actualiteit
Star :
Stop : 1540108097.5589
Execution en 1,540,108,097.559 secondes