Convictions of a stock-picker

<< Terugblik op de actualiteit
Star :
Stop : 1542515719.3859
Execution en 1,542,515,719.386 secondes