A Tax named desire

<< Terugblik op de actualiteit

A Tax named desire

 

In Frankrijk zijn er ook leuke belastingen! Maar ze zijn zeldzaam, dus áls er een opduikt gaat dat niet onopgemerkt voorbij. Het doet ons dan ook genoegen dat Frankrijk de “flat tax”, een vaste forfaitaire heffing op spaar- en beleggingsproducten1, heeft geïntroduceerd. Een flat tax van 30% is op zich niets spectaculairs, maar voor de Fransen, die soms meer dan 60% belasting over hun spaargeld moeten betalen, betekent het een enorme verlichting. Slagroom op de taart is het feit dat de flat tax zijn waarde heeft bewezen, vooral in Zweden, waar sinds 1991 spectaculaire resultaten op economisch en sociaal gebied met deze vorm van belasting zijn behaald.

De afgelopen jaren bleef de creativiteit in Frankrijk op belastinggebied vooral beperkt tot zinloze en demagogische heffingen, allemaal gericht op dezelfde aartsvijand: de financiële wereld. Het meest recente – en hopelijk laatste – voorbeeld hiervan spreekt boekdelen: de dividendbelasting. Een fiasco in zowel politiek als economisch opzicht: de kans bestaat dat het bedrijfsleven de rekening van 10 miljard euro zal moeten betalen. En dat terwijl deze erfenis van de vorige president door iedereen werd aangevochten. De maatregel werd eerst verworpen door het Europese Hof van Justitie en de Rekenkamer en vervolgens ongeldig verklaard door de Franse constitutionele raad (“Conseil Constitutionnel”).

Maar nu weer terug naar de essentie van ons verhaal, tevens de reden van onze blijdschap: een flat tax betekent minder vertakkingen en minder regels, en dus minder kans op gestuntel! Met de begrotingswet van 2018 sluit Frankrijk zich op fiscaal gebied eindelijk aan bij zijn Europese buren. We juichen deze vereenvoudiging zonder meer toe. We waarderen de ruimte die ermee wordt gecreëerd en de impact ervan wordt nog onderschat. Deze wijziging heeft een duidelijk doel voor ogen: een andere mentaliteit creëren en spaarders veranderen in beleggers.

Toch wijzen we de lessen van de afgelopen jaren niet af. Hierdoor kon de financiële wereld zijn rol in de samenleving namelijk een andere inhoud geven. Afgezien van de factor winstgevendheid, nog steeds een absolute noodzaak, is de sector zich volledig bewust geworden van zijn impact op de maatschappij. Ook begint men de daad bij het woord te voegen. We leven nu in een tijd waarin beleggers belang hechten aan de zin van hun beleggingen: het gaat niet alleen om de aantrekkingskracht van het rendement, maar ook om de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het bedrijf waarin men belegt.

We willen deze positieve ontwikkeling ook benutten om nog meer waarde te creëren en het gedrag van bedrijven een positieve wending te geven. In oktober introduceerden we Echiquier Positive Impact, een nieuw fonds voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). Deze Sicav beschikt over het Franse label voor MVB en belegt in Europese bedrijven die zich onderscheiden door de kwaliteit van zowel hun governance als hun maatschappelijk en ecologisch beleid. Onze selectiecriteria? Hun activiteiten moeten een concrete bijdrage leveren aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (DDO’s), zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties2.

De verplichtingen die we hiermee aangaan, zijn niet nieuw: de stichting Financière de l’Echiquier (www. fondation-echiquier.fr) zet zich al in voor drie DDO’s: kwalitatief goed onderwijs, terugdringen van ongelijkheid en het bevorderen van de gelijkheid tussen man en vrouw. In het kader van de sociale opzet van Echiquier Positive Impact wordt een derde van de beheerkosten van het fonds gebruikt voor het financieren van de activiteiten van de stichting. Dat is voor ons een manier om nogmaals duidelijk te maken wat onze waarden zijn en om zin te geven aan onze beleggingen.

Didier Le Menestrel

Star :
Stop : 1540112320.2435
Execution en 1,540,112,320.244 secondes